Kategorier
Annat

En retorikkurs tar dig ett steg längre

Vill du komma längre i ditt sätt att tala? Lära dig knep som får en lyssnande skara att vilja höra vad du har att säga? Slippa nervösa svettningar och oro inför ett tal? En retorikkurs kan hjälpa.

Retorik är med andra ord läran om talekonsten. Det handlar inte bara om teorin bakom det hela utan även om det praktiska sättet att använda retorik på. Ett deltagande på en retorikkurs kan ge dig allt du behöver för att komma ett steg längre i ditt praktiska utövande av retorik och fängsla åhörarna. Där får du praktiskt prova på allt som har med retorik att göra. Speciellt kommer du veta hur du ska klara av stress, nervositet och förberedelser.

Retorikkurs – historik och kända människor

Genom århundraden har retoriken varit A och O inom all litteratur. En period dalade intresset och färre och färre använde sig av retorik. Nu har den återtagits av de som talar professionellt. Redan 400 år före Kristus användes retorik i det antika Grekland. Så småningom fördes den till det antika Rom. Där blev det så att retorik kom att prägla vardagen en hel del. Andra som studerade retorik var de kristna ledarna, det vill säga kyrkans män. De gick helt enkelt en retorikkurs, precis som de lärde sig dialektik. På artonhundratalet försvann retoriken mer eller mindre men levde vidare i USA, där den senare återuppstod och tog fart någon gång runt 1930-talet. Numera kan du delta på en retorikkurs nästan var som helst.